PR Udvalget

Udvalgsformand

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Ansvarsområde

Skal skabe og vedligeholde kendskabet til FFFD specifikt og fluefiskeri generelt.

Mødekalender

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Udvalgsmedlem

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Kommisorium for Udvalget

Indledning: Bestyrelsen vælger formand for udvalget for en periode af to år. Formanden sammensætter udvalg og afholder møder efter behov. Bestyrelsen tildeler udvalget ressourcer i henhold til udvalgets opgaver og program.

Formål: PR-udvalget skal skabe og vedligeholde kendskabet til Federation of Fly Fishers Denmark specifikt og fluefiskeri generelt jævnfør foreningens vedtægter § 1 stk. 4.

Opgave: Udvalget skal i Danmark arbejde på tre indsatsområder: De almene medier, fiskepressen og internt i Federation of Fly Fishers Denmark. 


1.1 Almene medier: Skabe generel medieomtale af fluefiskeri ved at udsende pressemeddelelser i forbindelse med Federation of Fly Fishers Denmark-arrangementer og pleje kontakten med medierne for at fremme kendskabet til og forståelsen for fluefiskeri blandt den ikke-fluefiskende befolkning. 


1.2 Fiskepressen: Iværksætte, skrive eller koordinere artikler/information/reklame for at øge interessen for fluefiskeri blandt danske sportsfiskere og øge kendskabet til Federation of Fly Fishers Denmark blandt danske fluefiskere. 


1.3 Federation of Fly Fishers Denmark: Samarbejde med FlueFiskers redaktion om at øge medlemmernes informationsniveau om foreningens aktiviteter gennem FlueFisker og webside. Udvalget skal udarbejde plan for at øge kendskab til Federation of Fly Fishers Denmark blandt udenlandske fluefiskere. Udvalget skal udarbejde særligt PR-program for ’The Danish Fly Festival’.