Sådan søger du støtte...

Sådan søger du støtte til et Miljøprojekt

Ansøgning Proceduren for at søge Federation of Fly Fishers Denmark om tilskud til miljøprojekter er enkel. Send en ansøgning til Udvalgsformand for FFFD’s Miljøudvalg.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Hvem er ansøger og kontaktperson
  • Detaljeret beskrivelse af projektet inkl. kort og relevante tegninger og foto.
  • Detaljeret budget for indtægter og udgifter herunder hvilket beløb, man søger hos FFFD.
  • Samarbejdspartnere
  • Tilladelse til projektet fra relevante myndigheder (hvis nødvendigt).
  • Tidsplan


Du er også velkommen til at kontakte udvalgsformanden eller et andet udvalgsmedlem for at lufte en idé, der ikke er helt moden til en ansøgning. 

Vi hjælper gerne med sparring og idéudvikling.

Behandling af ansøgninger

  • Modtagelse af ansøgningen bekræftes af udvalgsformanden for Miljøudvalget. Eventuelt anmodes om supplerende oplysninger.
  • Udvalget behandler sagen og indstiller sagen til afgørelse på førstkommende bestyrelsesmøde. I særlige tilfælde, hvor en hurtig afgørelse er nødvendig, kan bestyrelsen behandle sagen pr. mail.
  • Ansøger får besked om bestyrelsens afgørelse.


Kriterier for støtte:


Vær opmærksom på om dit projekt lever op til kravene for miljøstøtte. Federation of Fly Fishers Denmark prioriterer at støtte projekter eller delprojekter, der ikke er omfattet af de mere gængse støttemuligheder. Al økonomisk støtte fra FFFD er betinget af, at modtageren medvirker til at formidle projektets resultater i FFFDs medier og også gerne i andre, relevante medier.


Se også Kommisorium for FFFDs Miljøudvalg


Pva FFFD’s Miljøudvalg

FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark

Å-pleje