Miljøprogram

FFFD Miljøprogram

En af hjertesagerne for Federation of Fly Fishers Denmark er miljøforbedringer i danske vandløb, søer og kystnære områder. 


Hvert år uddeler FFFD penge til projekter, der skal forbedre dansk vandmiljø. 


I den forbindelse har FFFD bl.a. et samarbejde med Fiskepleje og fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, hvilket giver os endnu flere muligheder for at hjælpe vandmiljøet i Danmark.

Hvad giver Federation of Fly Fishers Denmark tilskud til? 

Her er nogle eksempler:

  • Miljøforbedringer og vandløbspleje i danske vandløb og søer.
  • Tilbagelægning til oprindelige løb.
  • Udlægning af sten, træer og grene samt udplantning af vandplanter.
  • Udgifter til maskiner og andre materialer end gydegrus.
  • Maskiner og værktøj til daglig pleje.
  • Samarbejdsprojekter med skoler
  • Yngelbiotoper i tilknytning til gydebanker
  • Ophjælpning af fiskebestande i ørredtomme vandløb
  • Forskningsprojekter om miljøforbedringer og vandløbspleje i danske vandløb og søer.


FFFD giver IKKE økonomisk støtte til gydegrus, da dette er omfattet af tilskud fra fisketegnsmidlerne under fiskepleje.dk. 


Se en liste med Miljøprojekter med støtte.