Festivaludvalget

Udvalgsformand

Formand Festival- & Miljøudvalg
Hans Knudsen
20401918

Ansvarsområde

Planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival

Mødekalender

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Udvalgsmedlemmer

Profile Image
Næstformand FFFD - Formand Kasteudvalg
Thomas Lang

Kommissorium for Festivaludvalget i FFFD

Formål: Festivaludvalget planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival. Et arrangement som udelukkende tager udgangspunkt i emner som kan relateres til fluefiskeri.

Mål: Et centralt element for udvalget er, at tiltrække udstillere og fiskeprofiler fra såvel Danmark som udlandet, der kan være med til at fremme opmærksomheden på fluefiskeri. Festivalen er et vigtigt aktiv til at profilere FFFD som organisation.

Samarbejde: Udvalget orienterer løbende bestyrelsen om dets arbejde i forbindelse med den kommende festival. Beslutninger, der kræver bestyrelsens godkendelse vil blive forelagt bestyrelsen. Udvalget arbejder tæt sammen med PR-udvalget og webmaster for hjemmesiden (www.flyfestival.dk).

Udvalgets medlemmer: Som faste medlemmer i udvalget sidder Federation of Fly Fishers Denmarks formand og kasserer. Derudover indgår medlemmer, som har relevans for udvalget. Disse medlemmer godkendes af bestyrelsen i FFFD.