Aalborg

Velkomstbesked

Sommer:
Fra april og frem til september holdes klubaftnerne udendørs på det grønne areal bag ALMAS, Gugvej 138, 9220 Aalborg.

Se link nedenfor.

Her er opstillet fluekastebaner med målebånd til distance kast, kegler og ringe til præcisionskast og mend-præsentationer. På klubaftnerne vil der være en certificeret kasteinstruktør, der kan hjælpe dig godt i gang eller videre med fluekastet. Ind imellem gør vi lidt ekstra ud af hyggen med fælles grill, hjemmebagt kage, kaffe, inviterer gæster til demonstrationer osv.

Udover klubaftenerne på torsdage i ulige uger, vil der fra tid til anden blive arrangeret aktiviteter som foredrag, hele fluebinder dage og fisketure.

Vinter:
Fra slutningen af september og frem til april holdes klubaftnerne indendørs i samarbejde med Pirken og i Pirkens lokaler i Fjordparken, Aalborg.

Se link nedenfor.

På klubaftenerne bliver der bundet fluer og hyggesnakket om fiskeriet.

Lokale nyheder

Der er i øjeblikket ingen aktuelle nyheder

Ansvarlige FFFD Aalborg

Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Kent Korgaard Hansen
29930578
Profile Image
Lars Jakobsen
26287507

Kommisorium

Formål

Med henblik på etablering af regionale FFFD afdelinger inddelt efter landets administrative regioner, startes, som pilotprojekt, en lokalafdeling i Region Nordjylland. Denne lokalafdeling (Aalborg afdeling) har samme formålsparagraf som hovedorganisationen Federation of Fly Fishers Denmark.

Mål

At skabe en lokalafdeling hvor medlemmer af FFFD kan dyrke deres fællesinteresse for fluefiskeri samt alle aktiviteter forbundet hermed. At lokalafdelingen benyttes til at fremme fluefiskeri og til at etablere kontakt mellem fluefiskere i Nordjylland. At administrere fiskevand er ikke en del af lokalafdelingens mål.

Opgaver

At arrangere klubaftener, fluebinding, kastekurser og andre aktiviteter, som retter sig mod nybegyndere såvel som øvede medlemmer af FFFD. At introducere ikke-medlemmer til FFFD. Økonomi: I opstartsfasen har Aalborg afdelingen adgang til et lokale uden beregning, ligesom der i opstartsfasen ikke vil være udgifter forbundet med klubaftner og andre aktiviteter. FFFD’s bestyrelse fastsætter øvrige økonomiske rammer for lokaludvalget. Indtægter ved kurser går til FFFD.

Kommunikation

Udvalget informerer løbende FFFD’s bestyrelse om aktiviteterne og status for disse. Formanden for udvalget indstiller udvalgsmedlemmer til godkendelse i FFFD’s bestyrelse. Bestyrelsen for FFFD udpeger blandt bestyrelsens medlemmer en kontaktperson, som er bindeled mellem formanden for lokaludvalget og FFFD’s bestyrelse.