DM i Fluekast

Udvalgsformand

Profile Image
Næstformand i Bestyrelse
Thomas Lang

Udvalgsmedlem

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Mødekalender

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Danmarks Sportsfiskerforbund

Mads Birkholt

Kommissorium for samarbejdet om afholdelse af DM i Fluekast.

Sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund arrangeres årligt Danmarksmesterskaber i Fluekast

  1. Danmarks Sportsfiskerforbund og Federation of Flyfishers Denmark samarbejder om afholdelsen og afviklingen af DM i Fluekast, ofte i samarbejde med en lokal sportsfiskerforening.
  2. Udgifter i forbindelse med afviklingen af arrangementet deles ligeligt mellem de to arrangører. Dog således, at man selv afholder udgifter til transport og overnatning i forbindelse med møder og afvikling af arrangementet for egne deltagere i udvalget.
  3. Indtægter fra fx tilmeldelsesgebyr modregnes i det endelige regnskab for mesterskabet.
  4. Antallet af personer i udvalget omkring arrangementet bør være ligeligt fordelt. Af hensyn til fordeling af arbejdsopgaver tilstræbes det, at DSF og FFFD hver stiller mindst 2 udvalgsmedlemmer.
  5. En handlingsplan oprettes som arbejdspapir for samarbejdet og afviklingen. Her skal vælges ansvarlige for eksponering, præmier, praktiske forhold m.m.
  6. Der afholdes udvalgsmøder efter behov, og af hvert møde tages beslutningsreferat.

Revideret 10.08.2013, efter CFCCs udtrædelse af udvalget.