Udvalget for DM i fluekast, består af 2 represantanter fra Dansk Sportsfiskerforbund og Federation of Fly Fishers Denmark. I samarbejde arrangerer udvalget hvert år Danmarksmesterskaberne i fluekast.

Gældende regler for DM i fluekast.


Fra Federation of Fly Fishers Denmark:

Kasteudvalgsformand
FFFD

Thomas Lang
Højkolvej 15, Hasle
8210 Aarhus V
Tlf.: 25 15 53 47
E-mail: thomas(@)fffd.dk

Kasteudvalgsmedlem
FFFD

Lars Jakobsen
Lærkevej 9
9440 Aabybro
Tlf: 26 28 75 07
E-mail: larsj(@)fffd.dk


Fra Danmarks Sportsfiskerforbund:

Aktivitetskoordinator

Erik Nielsen
Tlf: 76 22 70 80
E-mail: en(@)sportsfiskerforbundet.dk

DSF instruktør

Mads Birkholt
Tlf: 22 40 66 16
E-mail: birkholt(@)gmail.com

Kommissorium for samarbejdet om afholdelse af DM i Fluekast.

  1. Danmarks Sportsfiskerforbund og Federation of Flyfishers Denmark samarbejder om afholdelsen og afviklingen af DM i Fluekast, ofte i samarbejde med en lokal sportsfiskerforening.
  2. Udgifter i forbindelse med afviklingen af arrangementet deles ligeligt mellem de to arrangører. Dog således, at man selv afholder udgifter til transport og overnatning i forbindelse med møder og afvikling af arrangementet for egne deltagere i udvalget.
  3. Indtægter fra fx tilmeldelsesgebyr modregnes i det endelige regnskab for mesterskabet.
  4. Antallet af personer i udvalget omkring arrangementet bør være ligeligt fordelt. Af hensyn til fordeling af arbejdsopgaver tilstræbes det, at DSF og FFFD hver stiller mindst 2 udvalgsmedlemmer.
  5. En handlingsplan oprettes som arbejdspapir for samarbejdet og afviklingen. Her skal vælges ansvarlige for eksponering, præmier, praktiske forhold m.m.
  6. Der afholdes udvalgsmøder efter behov, og af hvert møde tages beslutningsreferat.

Revideret 10.08.2013, efter CFCCs udtrædelse af udvalget.

Login

Husk mig