Udvalget for DM i fluebinding er et samarbejde mellem Federation of Fly Fishers Denmark og Dansk Sportsfiskerforbund, der i samarbejde arrangerer DM i fluebinding.

Udvalgsformand
DSF og FFFD

Søren Glerup
Adresse
Postnr. / By
Tlf.:
E-mail:

Udvalgsmedlem
FFFD

Kim Hall Jørgensen
Ribegade 1, 1.th.
2100 København Ø
Tlf.: 20 85 22 57
E-mail: hall(@)fffd.dk

Udvalgsmedlem
FFFD

Henrik Leth
Skytten 118
8920 Randers NV
Tlf.:
E-mail:

Udvalgsmedlem
FFFD

John Lind Rasmussen
Adresse
Postnr. / By
Tlf.:
E-mail:

Udvalgsmedlem
DSF

Martin Hedegaard
Adresse
Postnr. / By
Tlf.:
E-mail:

Udvalgsmedlem
DSF

Christian Eriksen
Adresse
Postnr. / By
Tlf.:
E-mail:

Udvalgsmedlem
DSF

Gerhardt Andersen
Adresse
Postnr. / By
Tlf.:
E-mail:

Kommissorium for udvalget for DM i Fluebinding

Formål:
Udvalgets formål er at planlægge og afvikle det årlige Danmarksmesterskab i fluebinding. Arrangementet skal være med til at fremme interessen for fluebinding og højne niveauet for fluebinding i Danmark. Herudover har DM i fluebinding til formål at styrke Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og Federation of Fly Fishers Denmark (FFFD) overfor foreninger og enkeltmedlemmer, idet arrangementet er med til at skabe øget interesse for fluebinding og fluefiskeri, og herigennem øge interessen for medlemskab af DSF og FFFD samt diverse lokale foreninger.

Udvalget:
Udvalget er et fællesudvalg nedsat af DSF og FFFD. De to forbund vælger hver især deres respektive medlemmer. Udvalget består af syv medlemmer, en formand som er medlem både hos DSF og FFFD, samt tre medlemmer fra DSF og tre medlemmer fra FFFD. Udvalget konstituerer sig ved selv at vælge formand. Udvalget supplerer sig selv ved indstilling af medlemmer som godkendes af respektive forbund. Der udarbejdes skriftligt referat fra udvalgets møder. Referatet fremsendes til DSF og FFFD.

Økonomi:
DSF og FFFD deles om udgifterne i forbindelse med udvalgets arbejde og selve arrangementets gennemførsel. Udgifter for formanden for udvalget deles af de to organisationer, idet denne repræsenterer begge. De øvrige udvalgsmedlemmers udgifter betales af deres respektive forbund, f.eks. kørsel og overnatning.

Markedsføring:
Udvalget har et tæt samarbejde med Sportsfiskeren (DSF) og Fluefisker (FFFD) og disse forbunds elektroniske medier, som omtaler og reklamerer for arrangementet, herunder omtale af præmieliste med sponsornavne, præsentation af kvalifikationsfluerne, regler for deltagelse samt offentliggørelse af vinderne. Udvalget må gerne benytte andre formidlingskanaler, blot de to førnævnte blade har først prioritet til offentliggørelse af informationer og nyheder, som kan relateres til DM i Fluebinding. Pressemeddelelser og øvrigt materiale i forbindelse med arrangementet skal bære begge parters logo.

Arrangementet:
Selve arrangementet er åbent for alle og det er således ikke et krav, at man er medlem af DSF eller FFFD for at kunne deltage.

Udvalget træffer alle afgørelser vedrørende arrangementets afvikling og placering. Udvalgets medlemmer kan ikke selv deltage i DM i Fluebinding.

Login

Husk mig