En af hjertesagerne for Federation of Fly Fishers Denmark er miljøforbedringer i danske vandløb, søer og kystnære områder.
Hvert år uddeler FFFD penge til projekter, der skal forbedre dansk vandmiljø. I den forbindelse har FFFD indledt et samarbejde med fiskepleje.dk og fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourser, hvilket giver os endnu flere ansøgninger og dermed flere muligheder for at hjælpe vandmiljøet i Danmark.

Hvad giver Federation of Fly Fishers Denmark tilskud til?

  • Miljøforbedringer og vandløbspleje i danske vandløb og søer.
  • Tilbagelægning til oprindelige løb.
  • Udlægning af sten.
  • Udgifter til maskiner og materialer.
  • Maskiner og værktøj til daglig pleje.

Proceduren for at søge Federation of Fly Fishers Denmark om tilskud til miljøprojekter er ganske uformel. Send en detaljeret beskrivelse af projektet, som indeholder kort, planer mm. til formanden for Federation of Fly Fishers Denmarks miljøudvalg

Vær opmærksom på om dit projekt lever op til kravene for miljøstøtte. Federation of Fly Fishers Denmark prøver at give støtte til projekter eller delprojekter, der ikke er omfattet af de mere gængse støttemuligheder, dvs. at f.eks. gydegrus ikke vil få støtte, da det er omfattet til tilskud fra fisketegnsmidelerne.

Modtagelse af ansøgningen bekræftes, miljøudvalget behandler sagen og indstiller sagen til afgørelse på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor sagen godkendes eller afvises, og ansøgeren får besked.

Log på

Husk mig