Generalforsamling

Du inviteres hermed til Generalforsamling i Federation of Fly Fishers Denmark. Geralforsamlingen afholdes søndag den 17. november 2019 kl. 11:00 i KFUM Hallernes lokaler.
Adressen er Peter Tofts Vej 19, 6000 Kolding.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for kommende år
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Eventuelt
  10. Afslutning

Efterfølgende bydes der på en frokost til de fremmødte medlemmer.

Vel mødt i Kolding

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arrangement oversigt

Start dato 17-11-2019 11:00
Maks pladser Ubegrænset
Pris Gratis
Sted
KFUM Hallerne
Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding, Danmark
KFUM Hallerne

Kort over placering

Login

Husk mig