Generalforsamling

Du inviteres hermed til Generalforsamling i Federation of Fly Fishers Denmark. Geralforsamlingen afholdes søndag den 17. november 2019 kl. 11:00 i Pulzions lokaler (tidligere: KFUM Hallerne), Peter Tofts Vej 19, 6000 Kolding.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for kommende år
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan
 5. Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver uændret.
 6. Indkomne forslag
  Ingen
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  Kasserer Hans Knudsen er på valg (modtager genvalg)
  Næstformand Thomas Lang Pedersen er på valg (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Lars Jacobsen er på valg (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Georg Christensen er på valg (modtager ikke genvalg)
  Suppleant Kent Korgaard Hansen er på valg (modtager genvalg)
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  Revisor Peter Ahlburg er på valg (modtager genvalg)
  Revisorsuppleant Peter Hansen er på valg (modtager genvalg)
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Efterfølgende bydes der på en frokost til de fremmødte medlemmer.

Vel mødt i Kolding

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arrangement oversigt

Start dato 17-11-2019 11:00
Maks pladser Ubegrænset
Pris Gratis
Sted
Pulzion
Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding, Danmark
Pulzion

Kort over placering

Login

Husk mig