Miljøprojekt modtaget på Fly Festival

Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerklub har søgt om tilskud til indkøb af 6 stk. 30 ltr blå agntønder med hank og 6 stk. batteridrevne iltpumper
De varetager fiskeudsætninger i vandløb med udløb i Roskilde Fjord for DTU Aqua.
Fiskene kommer fra Hvilested ambrug i tankbil.
De har op til 26 udsætningslokaliteter, hvilket kræver, at dei deler os op i hold med hver deres parti fisk.
Med 30 ltr agntønder og iltpumper vil de være i stand til at udsætte fiskene hurtigere og i bedre kondition, hvilket medfører en væsentlig højere overlevelsesprocent.
FFFD støtter naturligvis projektet.

Forside dec 2016
December 2016

Medlemmer har gratis adgang til FlyFestival.
Gå ned langs hallerne til kastebanerne. Ved indgangen kontrollerer vi, at du har betalt dit kontingent.
Du får et stempel, så du kan gå ud og ind.

fordele

Meld ind

Husk at meddele adresseændring.