DM i fluekast

Danmarksmesterskaberne i Fluekast arrangeres hvert år i fællesskab mellem Copenhagen Flycasting Club, Danmarks Sportsfiskerforbund og Federation of Fly Fishers Denmark(se tv-indslag fra 2008 her)

Udvalget består af:

  

Thomas lille
Thomas Lang Pedersen (FFFD)
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lars Chr Bentsen lille
Lars Christian Bentsen (FFFD)

Martin Hedegaard (DSF)


Kommissorium for samarbejdet om afholdelse af DM i Fluekast

 1. Udvalgets sammensætning:

  1. Copenhagen Flycasting Club, Danmarks Sportsfiskerforbund og Federation of Flyfishers Denmark samarbejder om afholdelsen og afviklingen af DM i Fluekast.
  2. Der skal til enhver tid være stemmelighed mellem de tre arrangører, således at hvert forbund/organisation uanset antallet af medlemmer i udvalget, kun har én stemme.
  3. Antallet af personer i udvalget omkring arrangementet bør være ligeligt fordelt. To repræsentanter fra FFFD, DSF og CFCC tilstræbes.
  4. Det bør til enhver tid tilstræbes, at repræsentanter for de enkelte organer ikke bestrider ansvarsfulde poster i mere end et at de arrangerende organer.
  5. Der vælges en formand for udvalget efter hvert afholdt mesterskab.
  6. Der afholdes udvalgsmøder efter behov, og af hvert møde tages beslutningsreferat (se endvidere punkt 15 og 16).

  Udgifter og indtægter:

  1. Udgifter i forbindelse med afviklingen af arrangementet deles ligeligt mellem de tre arrangører. Dog således, at hvert forbund/klub selv afholder udgifter til transport og overnatning i forbindelse med møder og afvikling af arrangementet.
  2. Indtægter, fra fx tilmeldelsesgebyr, går direkte i budgettet for mesterskabet.
  3. Der aflægges et regnskab og refusion for udgifter sker efter faktura.

  Arrangementet:

  1. Arrangementet afholdes, så vidt muligt, skiftevis mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Der søges hvert år samarbejde med en lokal forening.
  2. Fra og med 2011 er konkurrencen sammensat af følgende elementer:
   1. Enhånds distancekast med klasse 5 helline.
   2. Enhånds distancekast med klasse 8 skydehoved.
   3. Enhånds præcisions- og præsentationskast.
   4. Tohånds distance med skydehoved.
   5. Tohånds distance med helline.
  3. Følgende rækker deltager i DM i Fluekast fra 2011:
   1. Enhånds Herre – senior
   2. Enhånds Dame – senior
   3. Enhånds Junior
   4. Tohånds.
  4. Alle fire ovennævnte rækker præmieres med præmier til 1., 2., og 3.-pladsen. Det bør tilstræbes at der findes en hovedsponsor for mesterskabet, der sponserer en 1.-præmie til hver række. Sekundære sponsorer kan sponsere 2.-præmierne og så fremdeles. Præmier kan også indhentes spredt fra grossister og detailled – dog bør der hvert år findes en hovedsponsor. Ligeledes tilstræbes det at finde en sponsor til en deltagerpræmie.
  5. Der skal være minimum 3 deltagere før en kategori oprettes, og kan det ikke opnås, returneres, de til den/de ikke oprettede kategorier, præmier til giver. Kan en kategori ikke oprettes har den/de tilmeldte ret til at deltage i anden kategori.

  Arkiv:

  1. Der oprettes et fysisk arkiv fra 2011. Her skal opbevares alle originale registreringer af resultater ved konkurrencen, referater af udvalgsmøder m.m. Arkivet opbevares hos DSF.
  2. Den siddende formand er forpligtet til at opbevare mesterskabets elektroniske arkiv, som i videst mulige omfang bør afspejle det fysiske arkiv.

  Fremtid:

  1. Der arbejdes med ideen om et ”Nordic Open” – et mesterskab afholdt på skift mellem Sverige, Norge og Danmark.