Udvalg

Det daglige arbejde i FFFD er opdelt i en række udvalg

Aktivitetsudvalget
Planlægger og gennemfører løbende årets aktiviteter for medlemmer og ansvarlig for aktivitetskalenderen

Kasteudvalget 
Arrangerer fluekastekurser for medlemmerne og arbejder med uddannelse af nye fluekasteinstruktører.
Miljøudvalget
FFFD's miljøudvalg har ansvaret for foreningens miljøprogam og vurderer ansøgninger om miljøstøtte.
Festivaludvalget
Planlægger og gennemfører hvert andet år The Danish Fly Festival

PR udvalget
Skal skabe og vedligeholde kendskabet til FFFD specifikt og fluefiskeri generelt.

Udvalget for DM i Fluebinding 
(sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund). Arrangerer årligt Danmarksmesterskaber i Fluebinding.
FlueFiskers redaktion
Ansvarlig for produktion og udgivelse af FFFD's medlemsblad FlueFisker
Hjemmeside
Ansvarlig for udvikling og indhold på hjemmesiderne fffd.dk og flyfestival.dk samt lokalafdelinger.

Udvalget for DM i Fluekast
(sammen med DSF).
Arrangerer årligt Danmarksmesterskaber i Fluekast