FFF Master Flycasting Instructor (MCI)

FFFcastinglogo

Nedenstående evalueringsskema er oversat af FFF Master Casting Instructor Lars Chr. Bentsen.
download FFF's originale skema her (engelsk .pdf fil)

FFF Master Casting Instructor Præstations del

Tilladt udstyr

Stang: Maksimum 9 fod.

Line: Maksimum klasse 7 og flydende.

Forfang: Mindst 7½ fod med en lille stump garn i en synlig farve som flue.

 

I alle prøvens faser skal kandidaten udvise den gode form og afslappede stil, som FFF forventer af en Master instruktør  – det gælder både personlig fremtræden og kast. En afslappet stil skaber tillid mellem instruktør og elev. Kastene bør udføres så enkelt og tydeligt som muligt.

Mens der generelt gives 3 forsøg til at gennemføre alle opgaver, så bør den succes fulde kandidat let og elegant gennemføre de fleste opgaver i første forsøg. Kandidaten skal vise gode, klare demonstrationer når der bedes om det sammen med korte, præcise forklaringer.

For at bestå skal man gøre et forsøg på alle opgaver, og forfejle et maksimum af to opgaver. Distancekastet skal beståes.

Kandidaten vil blive bedt om at demonstrere og forklare hvordan han/hun vil undervise i nogle, eller alle, de kast, der er inkluderet i testen. Eksaminator kan på et hvilket som helst tidspunkt bede om en mere detaljeret forklaring eller demonstration af et kast. Formålet er at blive fortrolig med dybden af kandidatens evner og viden.

Der må ikke skiftes udstyr undervejs. Undtaget er brud på stænger eller lign. Alt udstyr skal inspiceres af eksaminator.

Under hensyntagen til vind, bestemmer kandidaten selv en kasteretning, hvis det er muligt omgivelserne taget i betragtning.

Alle linelængder specificeret i hver opgave er inklusive forfang. Afstanden måles fra kasteren til målet. Det er ikke tilladt at markere linen til de enkelte kastelængder. At ramme et specifikt mål kræves kun når det fremgår eksplicit af opgaven.

Kandidater til FFF Master Certified Casting Instructor skal i forvejen være certificeret som FFF Certified Casting Instructor.

 1. Demonstrer din evne til at variere størrelsen af linebuen, startende med åbne linebuer, og gør dem derefter gradvist smallere over en serie på 5-6 blindkast. 13-15m line, kun med brug af kastehånden.

Forventninger: Gode, konsistente linebuer og både frem- og bagkast, ingen ”tailing loops”, langsom til medium hastighed i kastene. I denne opgave anses ”smalle linebuer” at have en højde på ca. 60cm eller mindre, åbne linebuer 2-2,5m!

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) ”Tailing Loops”

(       ) Smalle til åbne linebuer

(       ) Ingen variation in str. af linebue.

Kommentarer:

 1. Demonstrer en serie af kast, hvor der arbejdes fra lodret til vandret. Start med to blindkast i lodret position, og arbejd derefter ned mod vandret i flere trin med to blindkast ved hver position. Hver position skal have mindst to blindkast. Linelængde ca. 12m.

Forventninger: Smalle linebuer i frem- og bagkast, linebuens størrelse skal være ca. 60cm. Ingen ”tailing loops”, linehastighed skal være tilstrækkelig til at holde line i det rette plan og i luften.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) ”Tailing loops”

(       ) For stor linebue.

(       ) Inkonsistente linebuer.

(       ) Ukorrekt linehastighed og/eller forkert vinkling.

Kommentarer:

 1. Kast ca. 12m, og demonstrer kontrolleret præsentation af løsline, først med en serie store ”bølger”, og dernæst en serie små. Dobbelttræk ikke tilladt.

Forventninger: Store ”bølger” bør være ca. 1,5m, små ca. 60cm. Ingen ”tailing loops” og langsom til medium linehastighed.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Inkonsistente ”bølger”.

(       ) ”Tailing loops”

Kommentarer:

 1. Foretag et luft mend med omtrent 17m, og placer mendningen på 5m afstand. Eksaminator kan bede om mend til både højre og venstre. Dobbelttræk ikke tilladt. Gentag kastet og nu med mends ved 8m og derefter ved 11m.

Forventninger: Demonstrer god linekontrol, konsistente linebuer ved både frem- og bagkast, inge ”tailing loops”, langsom til medium hastighed. Demonstrer evnen til at placere en enkelt, distinkt bue i linen på de forskellige afstande. Udover buen i selve mendningen, bør linen lande relativt strakt og lige på vandet/jorden.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Ingen kontrol over placering af mend, inkonsistent.

(       ) ”Tailing loopos”.

Kommentarer:

 1. Med den samme hånd, demonstrer både et positivt og negativt kurvekast. Fluen skal lande omtrent 9m fra kasteren. Dobbelttræk ikke tilladt.

Forventninger: Line og/eller forfang bør lande i en tydelig kurve. Kurvekast udføres med stangens bevægelser før den stoppes, og er ikke luft mendninger.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Line/forfang lander ikke i en kurve.

(       ) Luftmendning i stedet for kurvekast.

Kommentarer:

 1. Demonstrer et almindeligt rullekast til 15m, hvor forfanget strækkes helt. Hvis prøven ikke udføres på vand, vil der blive taget hensyn til det i bedømmelsen af kastet. Kandidaten kan vælge at forankre forfanget, eller anvende et såkaldt ”græs-forfang”. Kastet gentages over modsatte skulder. Dobbelttræk ikke tilladt.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Forfanget ikke strakt.

(       ) Linebuer for store.

Kommentarer:

 1. Demonstrer en rullekast med enkelttræk. Skyd line for at opnå en distance af 17m eller mere. Hvis prøven ikke udføres på vand, vil der blive taget hensyn til det i bedømmelsen af kastet. Kandidaten kan vælge at forankre forfanget, eller anvende et såkaldt ”græs-forfang”.

Forventninger: Et dynamisk D-loop eller V-loop bag kasteren, et markant løft af linen, der skal placeres omtrent 180grader fra målet forventes. Konsistente linebuer, hvor overlinen ikke kommer højere op end kasterens hoved.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Forfanget ikke strakt.

(       ) Linebuer for store.

(       ) Ingen enkelttræk.

Kommentarer:

 1. Demonstrer et ”Rollcast pickup”, dvs. at linen løftes af vandet med et rullekast, som man typisk vil bruge ved kast med store fluer. Hvis prøven ikke udføres på vand, vil der blive taget hensyn til det i bedømmelsen af kastet. Dobbelt- eller enkelttræk ikke tilladt.

Forventninger: Line, forfang og flue skal rulles helt op i luften.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Flue eller line ramte vandet ved rullekastet.

Kommentarer:

 1. Demonstrer et Single Spey og forklar hvor og hvornår kastet bruges. Kast minimum 12m (med enhåndsstang). Hvis prøven ikke udføres på vand, vil der blive taget hensyn til det i bedømmelsen af kastet. Kandidaten kan vælge at forankre forfanget, eller anvende et såkaldt ”græs-forfang”. Enkelt- og dobbelttræk ikke tilladt.

Forventninger: Kastet skal udføres med rolige, jævne bevægelser. Et godt løft, god forankring af linen og placering og dannelse af D-loop i samme linje som kasteretningen skal demonstreres. Kandidaten skal kunne forklare de forhold, der kræver et Single Spey, inkl. vindretning og hvilken brink man står på. Ingen ”tailing loops” i fremkastet.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Kunne ikke forklare hvornår eller hvor kastet benyttes (hvilken brink/vindretning).

(       ) Ingen/dårligt løft (slæber linen henad overfladen).

(       ) Forankring af forfang klumper eller laver ”Bloody L”.

(       ) Dårligt D-loop/D-loop ikke 180grader modsat målet/kasteretningen.

(       ) ”Tailing loop” i fremkastet.

Kommentarer:

 1. Demonstrer Double Spey, og forklar hvor og hvornår kastet bruges. Kast mindst 12m (med enhåndsstang). Hvis prøven ikke udføres på vand, vil der blive taget hensyn til det i bedømmelsen af kastet. Kandidaten kan vælge at forankre forfanget, eller anvende et såkaldt ”græs-forfang”.

Forventninger: Kastet skal udføres med rolige, jævne bevægelser. Et godt løft, god forankring af linen og placering og dannelse af D-loop i samme linje som kasteretningen skal demonstreres. Kandidaten skal kunne forklare de forhold, der kræver et Single Spey, inkl. vindretning og hvilken brink man står på. Ingen ”tailing loops” i fremkastet.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Kunne ikke forklare hvornår eller hvor kastet benyttes (hvilken brink/vindretning).

(       ) Ingen/dårligt løft (slæber linen henad overfladen).

(       ) Forankring af forfang klumper eller laver ”Bloody L”.

(       ) Dårligt D-loop/D-loop ikke 180grader modsat målet/kasteretningen.

(       ) ”Tailing loop” i fremkastet.

Kommentarer:

 1. Begynd med at holde fluen i hånden, og præsenter herefter fluen i målene på 12m, 9m og 17m i denne rækkefølge. Målet ved 9m og 12m er 75cm i diameter, målet ved 17m er 120cm i diameter. Foretages prøven udendørs vil der blive taget hensyn til dårlige vindforhold. Tre forsøg er tilladt ved hver ring i hver sekvens. Enkelt- og dobbelttræk er tilladt. Opgaven gentages over modsatte skulder.

Forventninger: God linekontrol og præcision med konsistente linebuer i frem og bagkast. Ingen ”tailing loops”. Kastene må ikke ramme jorden mens der blindkastes, og linen må ikke trækkes langs jorden/vandet for at måle afstandene ud.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Dårlig linekontrol.

(       ) Inkonsistente, uens linebuer.

(       ) ”Tailing loops”.

(       ) Forfejlede mål: (       )9m; (       )12m; (       )17m.

Kommentarer:

 1. Demonstrer dobbelttræk i en serie på mindst 5 blindkast. Kast med omtrent 17m line.

Forventninger: Jævne, konsistente dobbelttræk gennem hele kastebevægelsen. Ingen ”tailing loops”, langsom til medium hastighed.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Dobbelttrækket ujævnt eller abrupt (stangspidsen ”hopper”).

(       ) ”Tailing loops”.

(       ) Længden af og hastigheden på dobbelttrækket varierer signifikant mellem frem og bagkast.

(       ) Timing dårlig.

Kommentarer:

 1. Demonstrer et distancekast til minimum 26m. Dobbelttræk tilladt.

Forventninger: Jævnt og elegant kast og jævne dobbelttræk. Konsistente linebuer i både frem- og bagkast. Kandidaten bør få dette kast til at se let ud.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Distancen ikke opnået inden for de tre forsøg.

(       ) ”Tailing loops”.

(       ) Linebuer inkonsistente.

Kommentarer:

 1. Begynd med at demonstrere og forklare en ”saltwater quick cast” fra en fladbundet båd. Forklar først formålet med kastet – alle aspekter af kastet fra placering af linen til aflevering af kastet og placering af fluen. Fluen skal præsenteres på minimum  18m afstand med et maksimum af 3 blindkast. Dernæst forklares de udfordringer en vadende fisker står over for. Dobbelttræk påkrævet.

Forventninger: Forklaringen skal svare til det viste og være fokuseret på elever, der aldrig har fisket fra båd. Demonstrationen kræver god linekontrol med konsistente linebuer efter det første blindkast. Line og forfang skal strækkes fuldstændigt og uden ”tailing loops”.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Dårlig linekontrol.

(       ) ”Tailing loops”.

(       ) Demonstration passede ikke til forklaring.

(       ) Forklaring ikke komplet eller uklar.

(       ) Forberedelsen af linen bliv ikke demonstreret/forklaret ordentligt.

Kommentarer:

 1. Forklar og demonstrer den teknik, der bruges til at kaste tungt belastede fluer eller en sink-tip line. Dobbelttræk tilladt.

Forventninger: Forklar hvorfor kasteteknikken er anderledes end når man kaster med hele flydeliner eller ubelastede fluer. Forklar hvordan teknikken er anderledes. Inkluder følgende i forklaringen: Opsamling af linen, hvilke kast er gode, størrelse på linebue, line hastighed, blindkast og skyde line. Der er vigtigt, at forklaringer og demonstration passer til hinanden – altså at det forklarede også er det der bliver vist.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Forklaring uklar eller inkomplet.

(       ) Demonstration passede ikke til det forklarede.

(       ) ”Tailing loops”.

Kommentarer:

 1. Forklar og demonstrer kast til at ændre kasteretning, fx fra nedstrøms til opstrøms.

Forventninger: Demonstration bør inkludere mindst to forskellige kast, og skal vise ændring af kasteretning fra højre til venstre og venstre til højre. Ændring i kasteretning skal være signifikant – dvs. mindst 45grader. At bruge blindkast til at ændre kasteretningen accepteres som den ene af de to forskellige kast. Kandidaten skal klart forklare de forskellige kasts styrker og svagheder, og hvorfor og hvornår man bør bruge dem. Demonstrationen skal passe til forklaringen.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Forklaring/demonstration uklar.

(       ) Forklaring passer ikke til demonstration.

(       ) Ændring af kasteretning ikke tilstrækkelig.

(       ) Dårlig linekontrol og/eller ”tailing loops”.

Kommentarer:

 1. Forklar og demonstrer kast i en stærk modvind, medvind og vind fra begge sider. Dobbelttræk tilladt.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Forklaring passer ikke til demonstration.

(       ) Kastenes karakteristika ikke forklaret.

(       ) Forklaring/demonstration uklar.

(       ) ”Tailing loops”.

Kommentarer:

 1. Forklar og demonstrer hvordan man kaster parallelle linebuer. Forklar hvorfor nogle linebuer ikke er parallelle og hvorfor det ikke er ønskværdigt.

Forventninger: Forklaringen og demonstrationen skal inkludere de to almindelige årsager til hvorfor nogle linebuer ikke er parallelle i lodret plan, samt den mest almindelige årsag til at linebuer ikke er parallelle i det vandrette plan. Demonstrationen skal passe til forklaringen, og alt udføres langsomt og forklaringer rettes mod eleven.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

 (       ) Forklaring/demonstration uklar.

(       ) Forklaring passer ikke til demonstration.

Kommentarer:

 1. Forklar, demonstrer og undervis i de følgende årsager til, og fejlretning af, ”tailing loops” i fremkastet (og inkluder gerne flere). 1. For lille kastebevægelse. 2. For lille kastebevægelse med ”creep” og 3. Korrekt kastebevægelse, men abrupt tilførsel af kraft. Kast med omtrent 12m line, dobbelttræk ikke tilladt. Eksaminator kan bede om demonstration af ”tailing loops” i bagkastet.

Forventninger: Gode, konsistente linebuer i både frem- og bagkast før ”tailing loops”. Langsomt til medium hastighed. Klare, præcise forklaringer, der skal passe til demonstrationen.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) Kunne ikke demonstrere/forklare specifik opgave.

(       ) Forklaring/demonstration uklar.

(       ) Forklaring passer ikke til demonstration.

Kommentarer:

 1. Demonstrer kast med den ikke-dominerende hånd (dvs. højre hånd for en venstrehåndet og omvendt). Begynd med at vise kast i lodret plan med ca. 12m line og linebuer, der ikke er mere en 1m høje. Dernæst demonstreres et almindeligt rullekast med ca. 12m line, hvor linebuen ikke rejser sig over kandidatens hoved – ingen dobbelttræk tilladt.

Forventninger: En simpel demonstration af basale færdigheder med den ikke-dominerende hånd.

Bestået                          ____

Ikke bestået                 ____

(       ) ”Tailing loops”.

Kommentarer: