FFF Casting Instructor

FFFcastinglogo

Nedenstående evalueringsskema er oversat af FFF Master Casting Instructor Lars Chr. Bentsen.
download FFF's originale skema her (engelsk .pdf fil)

Præstationsdelen af prøven (efter bestået skriftlig test)

Tilladt udstyr
Stang: Maksimum 9 fod.
Line: Maksimum klasse 7.
Forfang: Mindst 7½ fod med en lille stump garn i en synlig farve som flue.

I alle prøvens faser skal kandidaten udvise en god, afslappet stil, hvilket FFF forventer af en kasteinstruktør – det gælder både personlig fremtræden og kast. En afslappet stil skaber tillid mellem instruktør og elev. Kastene bør udføres så enkelt og tydeligt som muligt.

Kast der angives til kun at måtte udføres med kastehånden indikerer, at linen ikke må holdes i linehånden, men skal låses med kastehånden under håndtaget.

Visse kast kan bedst udføres på vand, og i tilfælde af at eksaminationen ikke kan udføres på vand, vil der blive taget hensyn til det i bedømmelsen af kastet.

Med kast, der bedes udført "over modsatte skulder", menes modsatte skulder en kandidatens normale dominerede hånd (dvs. over venstre skulder for en højrehåndet og omvendt for en venstrehåndet).

Der gives generelt maksimum 3 forsøg til at gennemføre hvert punkt.

Alle afstande er omregnet fra fod til meter og afrundet til nærmeste hele meter.

Linebuer:
1. Demonstrer mindst 6 blindkast med en kontrolleret, smal linebue i både frem- og bagkast, med 10-12m line.
Kommentarer: Tailing loops, str. på linebue, parallelle linebuer, konsistent hastighed på kast.
2. Demonstrer med åbne linebuer i fremkastet når eksaminiator beder om det.
Kommentarer: Åbne linebuer kontra "ingen" linebue.
3. Demonstrer et "tailing loop" i fremkastet når eksaminiator beder om det.
Kandidaten informeres om på hvilket kast eksaminator ønsker et "tailing loop". Sig fx: "Efter to gode linebuer skal du lave et "tailing loop".
Kommentarer: Linebuer, hvor overline krydser underline, str. på linebuer.

Linekontrol:
4. Udfør et "reach cast" til venstre med 10-12m line.
Kommentarer: Kandidaten skal forklare formålet med kastet, ingen løsline, hvad sker når der skydes line og ikke skydes line, hvad gør stangen?
5. Udfør et "reach cast" til højre med 10-12m line.
Kommentarer: Kandidaten skal forklare formålet med kastet, ingen løsline, hvad sker når der skydes line og ikke skydes line, hvad gør stangen? Hvad skal man være opmærksom på når kastet udføres "modsat"?
6. Udfør et "side arm cast" (sidekast) med 10-12m line. Kast i en vinkel på minimum 45 grader fra lodret. Brug kun kastehånden.
Kommentarer: Vinklen på kastet ifht. Lodret, "tailing loop"s, linebuens str.
7. Udfør et "pile cast" (bunke kast) med 10-12m line (højt fremkast med præsentation af masser af løsline). Brug kun kastehånden.
Kommentarer: Højt fremkast, linebuens str., bunke i forfanget, formål med kast forklares sammen med kastets åbenlyse svagheder.
8. Demonstrer langsomme, medium og hurtige blindkast med 10-12m line når eksaminitor beder om det. Brug kun kastehånden.
Kommentarer: "Tailing loops", effektiv og tydelig ændring af hastighed, str. på linebue.

Rullekast:
9. Demonstrer et almindeligt rullekast til 12m, hvor forfanget strækker sig fuldstændigt.
Kommentarer: Formen på linebuen, strakt forfang, stop-positioner, krafttilførsel, forklar formål og svagheder/styrker.
10. Demonstrer et almindeligt rullekast til 12m, hvor forfanget strækker sig fuldstændigt, men over modsatte skulder.
Kommentarer: Formen på linebuen, strakt forfang, stop-positioner, krafttilførsel, forklar formål og svagheder/styrker.
11. Demonstrer et rullekast med en åben linebue til 12m.
Kommentarer: Linebuens form, strakt forfang, stop-positioner, krafttilførsel.
12. Demonstrer et rullekast med smal linebue til 12m.
Kommentarer: Linebuens form, strakt forfang, stop-positioner, krafttilførsel.
Demonstrer et rullekast med smal linebue til 12m.

Præcisionskast:
Fluen skal lande inden for kastemålet, som vil have en diameter på ca. 75cm. Prøven skal gennemføres som en sekvens bestående af seks kast, hvor alle tre mål skal rammes inden for samme sekvens. Der gives tre forsøg til at gennemføre en sekvens.
13. Blindkast 5-6 gange og præsenter fluen præcist inden for målet på 6m, 9m og 13,7m. Brug kun linehånden.
Kommentarer: Præcison, antal blindkast, konsistent form på linebue, str. på linebue, parallelle linebuer.
14. Over modsatte skulder, blindkast 5-6 gange og præsenter fluen præcist inden for målet på 6m, 9m og 12m. Brug kun linehånden.
Kommentarer: Præcison, antal blindkast, konsistent form på linebue, str. på linebue, parallelle linebuer.
15. Udfør et rullekast og placer fluen i et mål på 13-15m afstand. Fluen skal ramme indenfor 3 forsøg.
Kommentarer: Strakt forfang, str. på linebue, stop-positioner, krafttilførsel.

Distancekast:
16. Demonstrer kast med dobbelttræk. Udfør 6-8 blindkast med 13-15m line.
Kommentarer: Ingen "tailing loops", timing af dobbelttræk, jævne dobbelttræk, linebuens form.
17. Udfør et distancekast til mindst 23m.
Kommentarer: Distancen, "tailing loops", str. på linebue i frem- og bagkast, linebuens form.

Instruktionsfærdigheder:
18. Forklar og demonstrer hvordan man kaster henholdsvis smalle og åbne linebuer.
Kommentarer: Effektiv kommunikation, stangspidsens bevægelse i lige linje, undervisning i det basale, årsager til ændringer i linebuens str., analogier, involvering af elever, line, stang, krop (Richards Six Step Method).
19. Forklar og demonstrer årsager til "tailing loops" og hvordan man retter dem.
Kommentarer: Effektiv kommunikation, årsager, rette årsager, undervisning, det basale, linebuens str., analogier, involvering af elever, line, stang, krop, konkav, stangspidsens vandring, hvordan opnås det ene og det andet.
20. Forklar begrebet "rod load" – altså "ladning" af stangen.
Kommentarer: Effektiv kommunikation, erkendelse af fejl, basale undervisningsfærdigheder, analogier, involvering af elever, linevægt, luft- og vandmodstand, hvordan stangen bøjer.
21. Forklar og demonstrer, hvordan kastebevægelsen forholder til ændringer i kastelængden.
Kommentarer: Effektiv kommunikation, analyse af kastebevægelsen, ændringer i kastebevægelsen, fejlretning, basale undervisningsfærdigheder, str. på linebue, kastets vinkel, analogier, involvering af elever, line, stang, krop, kastebevægelsens længde ifht. til linelængde.
22. Forklar og demonstrer god timing i blindkast.
Kommentarer: Effektiv kommunikatio, fejlretning, undervisning i det basale, linebuens str., analogier, involvering af elever, line, stang, krop, lang kontra kort kastebevægelse.
23. Forklar og demonstrer kast i modvind.
Kommentarer: Effektiv kommunikation, analyse, fejlretning, undervisning i det basale, linebuens str., linehastighed, kraft, analogier, involvering af elever, line, stang, krop, dobbelt træk, stang-positioner, andre kast, kastevinkel.
24. Forklar og demonstrer kast i en sidevind, der blæser fra kastehåndens side (dvs. vind fra ventre for en venstrehåndet kaster).
Kommentarer: Effektiv kommunikation, analyse, fejlretning, undervisning i det basale, linebuens str., linehastighed, kraft, analogier, involvering af elever, line, stang, krop, dobbelt træk, stang-positioner, andre kast, kastevinkel.