FFFD Fly Tying Instructor

Grundet manglende aktivitet er FTI indtil videre ikke aktiv.

FFFD har længe følt at den danske og internationale fluebinding kunne trænge til et uddannelsesløft.

fly tying logo

 

 

Derfor har FFFD har udviklet et nyt koncept inden for uddannelse af fluebindingsinstruktører: For at blive godkendt som FFFD Fly Tying Instructor skal man bestå en eksamen, hvor den potentielle instruktør demonstrerer den nødvendige viden, færdigheder og undervisningsevner inden for fluebinding for at kunne begå sig som fluebindingsinstruktør. Med bestået eksamen følger et diplom og et stofmærke.

De tre første FFFD fluebindingsinstruktører blev eksamineret og certificeret på The Danish Fly Festival 2009.

 fti-logo-250px

Regelsæt for certificeringen

For at blive certificeret som FFFD Fly Tying Instructor skal kandidaten (du) bestå en eksamen (tre prøver), hvor du demonstrerer den nødvendige viden, færdigheder og instruktør/ undervisningsevner inden for fluebinding.

Certificeringen gennemføres over en periode.

Forløb:

Tilmelding/betaling

Kroge og mønstre udleveres således, at der er fire (4) uger til binding/ indlevering af fluerne.

Fluerne indleveres til udvalget senest på angivet dato.

Fluerne bedømmes og svar (med begrundelse) tilgår dig, såfremt fluer ikke godtages er certificeringen dumpet og de to resterende prøver gennemføres ikke.

Mønstre og kroge til undervisningsdelen(instruktørprøven) udleveres således, at der er to (2) uger til forberedelse.

Paratvidensprøven gennemføres sammen dag som instruktørprøven.

Såfremt paratvidensprøven ikke bestås er certificeringen dumpet, men du kan få lov til at gennemføre og få bedømt din instruktørprøve.

Instruktørprøven gennemføres som en sammenhængende periode således, at du er ”på” fra du starter med at klargøre lokalet, til du er færdig med tredje lektion.

Detaljer

Selve certificeringen består af tre dele:

 1. Færdighedsdelen.
  Her skal du demonstrere dine evner inden for fluebinding.
  Du skal binde 18 forskellige mønstre (en af hver) inden for seks kategorier.
  Kategorierne er: ” lakseflue, streamer, tørflue, vådflue, nymfe og saltvandsflue”
  Gennemførelse:
  Mønstre og kroge udleveres af udvalget.
  Du leverer selv materialer og har fire uger til at binde fluerne.
  Fluerne afleveres til udvalget senest på en fastsat dato og bliver bedømt.
  Vægtning:
  Der bliver lagt vægt på efterlevelse af mønsteret, proportioner i forhold til den udleverede krog, helhedsindtryk og flow i fluen.

 2. Vidensdelen.
  Her skal du vise din paratviden omkring fluebinding.
  Prøven består af 60 spørgsmål (multiple choice) og seks plancher.
  Gennemførelse:
  Der gives en instruktion
  Prøven er individuel.
  Prøven skal besvares på 30 minutter.
  Hjælpemidler er ikke tilladt
  Prøven er bestået, hvis der er 8 fejl eller mindre.

 3. Undervisningsdelen (Instruktørvirke).
  Her skal du demonstrere dine evner som instruktør.
  Du skal gennemføre tre lektioner af 25 minutter.
  De tre mønstre, lektionerne skal omhandle, udvælges af udvalget ud fra de 18 mønstre, der indgår i færdighedsprøven.
  Gennemførelse:
  De tre mønstre og krogene leveres til dig touger førend prøven således, at du har god tid til at forberede dine tre lektioner.
  Du har 15 minutter til at gøre lokalet klar. Derefter 10 minutter mellem hver lektion.
  Bortset fra krogene, leverer du selv alle øvrige materialer til din gennemførelse af lektionerne.
  Dommerpanelet udgør eleverne, men skal ikke have materialer og binder ikke med, hvorfor selve bindingsfasen af lektionen er fiktiv (ikke gennemføres).
  Vægtning:
  Der bliver lagt vægt på:
  - en god præsentation af fluen, mønstret, materialer,
  - en detaljeret vise/forklare gennemgang af fluens binding, herunder forskellige/alternativer teknikker,
  - kontakt til eleverne,
  - en afslutning/afrunding af lektionen.
  Du skal demonstrere overskud, udvise en god afslappet stil, hvilket FFFD forventer af en instruktør. Det gælder både personlig fremtræden og væremåde. En afslappet stil skaber tillid mellem instruktør og elev.

De tre lektioner evalueres/bedømmes umiddelbart efter sidste lektion og det er det samlede indtryk der tæller.

Du får at vide, om du har bestået/er dumpet og hvorfor.

Efter bestået eksamen udleveres et diplom og to stk. instruktørmærker som bevis for, at du nu er FFFD Fly Tying Instructor. Dette sker på den efterfølgende generalforsamling.

Hvis udfordringen er noget for dig eller du ønsker yderligere information om uddannelsen kan du kontakte Udvalget for FFFD Fly Tying Instuctor, der planlægger og gennemfører undervisningsforløb forud for den endelige eksamen.

Dec/2011