Hans Knudsen

Hans
Hans Knudsen, kasserer i FFFD 
 Når vi runder 1. april, begynder mit fiskeri, og starter som regel i Skjern å. Planlægningen af den årlige laksetur til Norge er også for længst igangsat, og turen går nordpå i midten af juni, hvor forhåbningerne om den store laks er høje.

Samtidig forsøger jeg i månederne maj/juni, at være klar ved de danske tørfluevande, når klækningen af døgnfluer er på sit højeste. Resten af året foregår med lidt spredt fægtning, både i åen og på kysten.

Hen på sensommeren starter også planlægningen af aktiviteter i FFFD's Aarhus afdeling, som jeg deltager i. Gennem den fiskemæssigt passive del af året, erstattes mit fiskeri således med fluebinding og klubaktiviteter.