Laks- og havørredfluer

Fluemønstre bragt i Fluefisker

FlueFisker   Laksefluer
Marts 2012   Moderne Peter Ross
Juni 2012   LF Mörrum Special
September 2012   Rusty Rat
December 2012   Gudenå Spey
Marts 2013   Micke's Heron Thunder & Lightning
Juni 2013   Ullsocken
September 2013   Delphi - original
December 2013   Ragnarok
Marts 2014   Kodbøl nr. 3
Juni 2014   Moonlight
September 2014   Golden Hobo 
December 2014   Thorkilds Glöddhäck
Marts 2015   Lögde Gold Zonker
Juni 2015    Sort-blå Natflue
September 2015   Grey & Yellow Heron
December 2015   Green Flourisent Rat 
Marts 2016   Mickey Finn Intruder
Juni 2016   Fasan Bananen
Oktober 2016   Blue Guineafowl & Orange Pheasants Rump