Uddannelse til fluekasteinstruktør

FFFcastinglogo

FFF Certified Casting InstructorFederation of Fly Fishers 'Casting Instructor Certification Program' begyndte i 1992 for at sikre et overordnet niveau inden for fluekasteinstruktion og især omkring kasteinstruktørernes viden, dygtighed og undervisningsevner.

Programmets mål er er uddanne og udvikle fluekasteinstruktører ved at:
Sætte en høj standard for kasteundervisning
Afholde uddannelsens workshop som en obligatorisk del af certificeringen til instruktør.
Administrere en test, der demonstrerer prøvetagerens teoretiske viden, kasteevner og undervisningsevner
Afholde særlige kasteklinikker, hvor fluekasteinstruktører uddannes i fluekasteinstruktion.
At skabe og vedligeholde et kommunikations-netværk for uddannede kasteinstruktører.
Programmet styres af 'Board of Governors for Casting Certification' (CBOG) som er en gren af Federation of Fly Fishers og består at flere af de mest respekterede navne i verden inden for fluekast og fluefiskeri – som for ekempel Bruce Richards, Gary Borger, Steve Rajeff, Al Buhr m.fl. Alle certificeringsprøver skal godkendes af enten ét medlem fra CBOG eller to certificerede Master Casting Instructors.

Hvordan bliver du selv certificeret fluekasteinstruktør?
Du skal være medlem af FFFD eller FFF.
Deltage i forudgående instruktør workshop
Bestå både en skriftlig test og en præstationstest, der demonsterer dine evner inden for såvel fluekast som undervisning.
FFF har tre forskellige certifikater – FFF CCI (Certified Casting Instructor), FFF MCI (Master Casting Instructor) og FFF THCI (Two-hand Casting Instructor).
FFFD arrangerer årligt prøver og træning for kommende fluekasteinstruktører.

FFF Certified Casting Instructor (CI)
Prøven består af to dele – en kort workshop med en indlagt skriftlig prøve og en kaste- og instruktionsprøve. Den skriftlige prøve kan aflægges mundtligt med en tolk, hvis man ikke er stærk i engelsk. Det tager typisk 2-2½ timer at gennemgå prøven – det inkluderer begge dele. Instruktionsprøven tilstræbes afholdt i et roligt og afsondret område, og adgang til vand er ønskeligt. Det er tilladt at have en tolk med. Tilskuere er ikke tilladt uden kandidatens forudgående accept.

FFF Master Flycasting Instructor (MCI)
Prøven til FFF Master Flycasting Instructor består af to dele – en mundtlig prøve og en kaste- og instruktionstest. Den mundtlige prøve kan aflægges gennem en tolk. Prøven tager typisk 2½ - 3 timer at gennemføre, begge dele inkl. Den mundtlige prøve aflægges i et roligt lokale, og den praktiske prøve i et roligt og afsondret område med adgang til vand. Det er tilladt at have en tolk med. Tilskuere er ikke tilladt uden kandidatens forudgående accept.

FFF Two-handed Casting Instructor (THCI)
Prøven består af to dele – en kort workshop med en indlagt skriftlig prøve og en praktisk kaste- og instruktionsprøve. Den skriftlige prøve kan aflægges mundtligt gennem en tolk. Prøven tager i alt 3 – 3½ timer at gennemgå. En å/flod eller adgang til en pool er påkrævet. Det er tilladt at have en tolk med. Tilskuere er ikke tilladt uden kandidatens forudgående accept. Hvis kandidaten allerede er FFF CI eller FFF MCI aflægges den skriftlige prøve og workshoppen ikke.

Alt hvad der kræves til testen i form af målebånd, ringe og kegler m.m., stilles til rådighed af FFF Denmark.