Gydegrus i Sønderå

FFFD's miljøudvalg har godkendt tilskud til udgifter til maskintimer.

Aabenraa Kommune har som vandløbsmyndighed truffet afgørelse og godkender her-med reguleringsprojekt med udlægning af gydegrus i Sønderå mellem Teptoft og Stadevej.
Sportsfiskerforening Vidå har søgt om tilladelse til regulering af Sønderå (tidligere amtsvandløb nr. 4253) med udlægning af gydegrus over to strækninger på hver 25 m. Gydegruset udlægges i et ca. 30 cm tykt lag fordelt over vandløbsbredden, dog med en strømrende i midten. Vandløbsbunden er på strækningerne 40-80 cm under regula-tivbund, og gydegruset kan derfor udlægges inden for regulativet. Projektet vil for-bedre gydemulighederne for laksefisk i Sønderå.
Sportsfiskerforeninger Vidå har indgået aftaler med de berørte lodsejere angående de praktiske forhold under anlægsarbejdet. Projektet betales af og udføres af Sportsfiskerforeningen Vidå.
Der er givet tilladelser til projektet i forhold til Naturbeskyttelsesloven.

Læs projektbeskrivelsen her