Miljøprogram

En af hjertesagerne for Federation of Fly Fishers Denmark er miljøforbedringer i danske vandløb.

Hvert år uddeler FFFD penge til projekter, der skal forbedre dansk vandmiljø. Der for leder vi altid efter miljøprojekter, som vi kan yde økonomisk støtte.

I den forbindelse har FFFD indledt et samarbejde med www.fiskepleje.dk og fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourser, hvilket forhåbentligt giver os endnu flere ansøgninger - og dermed flere muligheder for at hjælpe vandmiljøet i Danmark. 

 
Hvad giver FFFD tilskud til?

Miljøforbedringer og vandløbspleje i danske vandløb og søer som fx:
Tilbagelægning til oprindelige løb.
Udlægning af sten.
Udgifter til maskiner og materialer.
Maskiner og værktøj til daglig pleje.

  

Klik her for at søge FFFD om miljøtilskud

FFFD giver ikke tilskud til:

Gydegrus - her kan du søge fisketegnsmidlerne.

Hvad kræves for at FFFD giver tilskud?
Projektet skal være godkendt af kommunen.
Der skal være udarbejdet en plan for gennemførelsen.