Foreningspulje til gydegrus

gydegrusUdlægning af gydegrus er til gavn for både fisk og smådyr. Derfor betaler fisketegnet grus til vandløbsrestaurering, hvor man genskaber egnede gyde- og opvækstområder for fisk.
Fiskeplejemidlerne har en særlig "foreningspulje" på 500.000 kroner til mindre restaureringsprojekter, der kan gennemføres som foreningsaktivitet. For beløbet kan foreningerne købe gydegrus og en vis mængde skjulesten, som bliver finansieret 100 %, og der kan også opnås støtte til maskintid i begrænset omfang.
Læs mere

fordele

Meld ind

Husk at meddele adresseændring.