Netværkssession


Netværkssession bestyres af to tovholdere, som indleder sessionen med et kort oplæg og herefter fri samtale om emnet.
Det er altså deltagerne, som er med til at bestemme, hvad som skal udveksles i netværket (erfaringer, problemstillinger, m.m..)
Det forventes at max. 20-25 personer kan deltage. Deltagelse vil kræve tilmelding forud for afholdelsen. Mere om tilmelding senere.
Varighed en time og er gratis for besøgende.

Jan Grünwald/Jerk Sönnichsen - Laksefiskeri
Mogens Styhr/Johnny Filthat - Havørredfiskeri i åen
Jesper Fohrmann/Jerk Sönnichsen - Overfladefiskeri efter laks

Forside dec 2016
December 2016

Medlemmer har gratis adgang til FlyFestival.
Gå ned langs hallerne til kastebanerne. Ved indgangen kontrollerer vi, at du har betalt dit kontingent.
Du får et stempel, så du kan gå ud og ind.

fordele

Meld ind

Husk at meddele adresseændring.