Grus i maskineriet

Gyde grus udlægning med skylle metoden. Når vi udlægger gyde grus, enten til nye banker eller som supplerende til allerede eksisterende banker, udlægger vi det ofte, hvor det er lettest at komme ud med gruset. Det er ikke altid den bedste løsning.
Udlægger vi det derimod, hvor området er mindst påvirket af mennesker, bliver det ofte, hvor du har bevoksning og bløde områder i engen.
Her har du så til gengæld et rigt insekt liv til gavn for vores yngel.
Frem for at skulle fjerne bevoksningen og udlægge køreplader til tunge maskiner, kan vi nu skylle gruset ud.
Der er to metoder og to typer tragt til metoden. Den store tragt bruges, hvor vognmanden, der leverer gruset kan køre det helt ud til tragten. Herefter læsses det i tragten med mini læsser.
Den anden metode med den lille skylle tragt bruges, hvor vognmanden ikke kan køre helt ned til tragten. Her afleverer han det ved fast vej og vi fylder det på kartoffelvogne, som kan forsyne den lille tragt direkte.
Vi har været oppe på en længde i rør på 60 m. Det er udelukkende et spørgsmål om fald på rørene og vandtilførsel. Vi bruger i øjeblikket en 5,5 hk benzindrevet pumpe med 3 tommer slange. Det er vigtigt at man ikke stopper vandtilførselen med grus i rørene. Hvor vandet suges op af
pumpen fra bækken er indsugningen beskyttet med et hyttefad, så den ikke stopper og for at vi ikke får levende kræ med op.
Snøvsen ude i bækken kan flyttes fra side til side og afkortes og forlænges efter behag. Så spares mange kræfter med skovl.
Link til skylle film:
https://youtu.be/stZJMfae8Jk

fordele

Meld ind

Husk at meddele adresseændring.